Prosoft je overeným a spoľahlivým dodávateľom informačných systémov a súviacich technológí s viac ako 25 ročnou históriou. Pre svojich zákazníkov poskytujeme:

  • Dodávky IS na rôznych platformách 
  • Certifikovaných projektových manažérov PRINCE, ITIL
  • Vývoj a testovanie individálne zostavenými tímami
  • Technológie JAVA, C, C++, Oracle, SAP, ABAP,...
  • Projekty s EMV, ISO 8583, SPDH, HSM, bezpečnosť
  • Projekty s mobilnými zariadeniami (doprava, retail,…)
  • Poskytnutie IT špecialistov (programovanie, testovanie)
  • Projekty migrácie dátových centier
  • Procesy v súlade ISO 9001:2008, ISO 27001:2013

viac

Poslaním našej spoločnosti je aktívne prispievať k realizácií vízií našich zákazníkov v oblasti informačných technológií.

Vladimír Houba